2010 – 2020

Jaren 10

Het tweede decennium van de nieuwe eeuw kenmerkt zich voor HCT door stabiliteit onder de muzikale leiding van Bert Willemsen, een langzame groei van het ledenaantal en het succesvol gebruik van de nieuwe digitale hulpmiddelen.

De KunstGreep

Vanaf het jubileumconcert in 2012 vanwege het 90-jarig bestaan houdt HCT zijn voorjaarsconcerten voortaan in de prachtige theaterzaal De KunstGreep in Oostzaan. Op zoek naar een geschikte locatie voor dat jubileumconcert bleek De KunstGreep een prima en bovendien (wellicht onverwacht) goed betaalbare zaal. Het publiek bevindt zich in een echte theaterzaal met prima stoelen, de muzikanten hebben de ruimte op een groot podium en worden ondersteund door een goede techniek voor licht en geluid. Na afloop is er in de bar van het theater gelegenheid voor publiek en leden om nog een drankje te nemen. Enige nadeel is dat het theater zich niet in het oude vertrouwde Tuindorp bevindt. Om de band met de buurt te houden worden de kerstconcerten daarom als vanouds nog steeds in de Bethelkerk gehouden. Vanaf 2015 is er daarnaast een tweede kerstconcert in de Maria Magdalenakerk in Zaandam op de vrijdagavond voor het kerstconcert in de Bethelkerk; een nieuwe traditie is geboren.

Speciale optredens

In 2013 wordt de Volksopera Tuindorp Oostzaan gehouden, een groots opgezet spektakel, een echte opera op het Zonneplein op twee avonden in juni, waar voornamelijk amateurs uit de buurt een ontroerende voorstelling geven met als voornaamste thema de band van Tuindorp Oostzaan met de NDSM. Een liefdesverhaal tussen een Tuindorps meisje en een Turkse gastarbeider is de rode draad. Uiteraard konden de organisatoren niet om HCT heen, zodat de harmonie haar muzikale medewerking verleent aan deze opera; weer een memorabel optreden ondanks de veelvuldige regenbuien op een van de avonden.

In de zomer van 2016 – de zomervakantie is eigenlijk al begonnen – een bijzonder optreden: op een vlot wordt HCT langs drie horecalocaties op de NDSM-werf gevaren (Ceuvel, Noorderlicht en Pllek), waar drie keer een halfuurtje muziek wordt gemaakt vanaf dat vlot. Een bijzondere ervaring die de kersen op de taart zijn voor een muziekvereniging.

Vanaf 2017 heeft HCT er een ‘huisband’ bij onder de naam On A Tuesday, een klein groepje leden dat op initiatief van Jesse de Bruyne, die de arrangementen schrijft en ook eigen nummers componeert, swingende muziek speelt. Op de voorjaarsconcerten vullen ze een deel van het programma met moderne muziek, die het publiek zeker weet te waarderen.

In 2019 doet HCT weer mee met een bijzonder project, de voorstelling De Werf in Beweging in de NDSM-loods op het NDSM-terrein. Het is een theatrale voorstelling met dans en zang, voornamelijk uitgevoerd door jongeren, met als rode draad opnieuw de band tussen scheepsbouwer NDSM en Tuindorp Oostzaan  – vandaar dat HCT ook hierbij niet mocht ontbreken.

Blokfluitlessen

In samenwerking met Cultuurhuis Noord, een cultureel initiatief om weer wat leven in het Zonnehuis te brengen dat helaas een kort leven beschoren blijkt, worden vanaf 2014 weer eens blokfluitlessen door HCT gegeven. De blokfluit blijkt voor jongere kinderen nog altijd een toegankelijk instrument om met muziek te beginnen. Zeker in het begin weten de kinderen deze lessen te vinden en sommigen kiezen na de blokfluit voor een ander blaasinstrument en stromen daarna door naar opleidingsorkest en soms zelfs groot orkest. Het blijft een broos initiatief: na een paar jaar nemen de aanmeldingen af, slechts zelden blijken de blokfluiters blijvertjes te zijn. Toch heeft de blokfluitklas weer wat nieuw animo gegeven voor het werven van nieuwe leden en voor het geven van muzieklessen bij de vereniging zelf: naast klarinetlessen worden nu ook dwarsfluitlessen in repetitieruimte De Rank gegeven, die in een behoefte blijken te voorzien. Kinderen en volwassenen weten deze lessen te vinden.

Digitaal HCT

Naast de eigen website is HCT vanaf 2014 ook actief op Facebook. De website wordt geheel vernieuwd en is van een professioneel niveau en bovendien goed vindbaar op het wereldwijde web. Mensen die een muziekvereniging in Amsterdam zoeken, blijken snel bij HCT terecht te komen. Die goede vindbaarheid en de goede info op de website draagt ongetwijfeld bij tot een gestage groei van het ledenaantal. Heeft HCT aan het begin van het decennium ongeveer 50 leden in totaal en 40 leden in het grote orkest, aan het eind van het decennium is dit opgelopen tot 65 leden in totaal en 50 leden in het grote orkest.

Websitebeheerder Hans de Bruyne is ook verantwoordelijk voor de prachtige filmpjes die op de achtergrond te zien zijn tijdens de concerten en voor de opnamen van de concerten, die vervolgens op het YouTube-kanaal van HCT terug zijn te zien, wat ook weer de nodige positieve aandacht voor de vereniging oplevert.

De aanwezigheid op al deze digitale platforms blijkt een krachtige magneet te zijn voor de aanmelding van mogelijke nieuwe leden.

Toekomstbestendig

Om toekomstbestendig te zijn vindt in dit decennium een langzame verschuiving plaats naar een jonger bestuur. Oudgedienden maken plaats voor de jongere generatie: Melvin Kuipers wordt voorzitter, Vincent van Leeuwen penningmeester, zodat op bestuurlijk niveau de toekomst van de vereniging geborgd wordt.

Ook de mogelijke dreiging van problemen met de subsidie wordt afgewend. Vanaf 2018 verzorgt het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de subsidieverstrekking voor de amateurkunst; een tweejaarlijkse subsidie zorgt steeds voor de nodige financiële basis voor onze vereniging.

Coronacrisis

En dan plots in 2020 staat het maatschappelijk leven in Nederland vrijwel stil. De uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19, dat zeer besmettelijk en dodelijk blijkt, heeft tot gevolg dat veel activiteiten vanaf half maart worden verboden. Ook HCT stopt noodgedwongen met repeteren en optredens worden geannuleerd, waaronder het voorjaarsconcert in mei dat in het teken zou staan van 75 jaar bevrijding. Halverwege het jaar is onduidelijk hoe de toekomst eruitziet. Wordt het weer mogelijk te repeteren, kunnen concerten en optredens weer doorgaan, en in welke vorm dan? Als de anderhalvemetersamenleving voor langere tijd realiteit wordt, wat betekent dit dan voor muziekverenigingen? Plots is alles onzeker.

nl_NL