1970 – 1990

Moeilijke tijden

Het hoge niveau van de jaren vijftig en zestig kon HCT niet vasthouden. De afname van het ledental was moeilijk te stoppen; een ledenwerfcampagne in 1966 onder de lagere scholen in Tuindorp mislukte: geen enkele reactie kwam binnen, noch van nieuwe leden noch van het onderwijzend personeel.

Voor HCT betekende dit alles dat de prestaties op muzikaal gebied afnamen. Tijdens het concours in Hoofddorp in 1968 werd voor het eerst sinds jaren geen eerste prijs behaald, hoewel dit volgens het orkest geheel ten onrechte niet gebeurde.

In 1969 werd onder leiding van dirigent Brouwer begonnen met een blokfluitklas; 26 kinderen meldden zich hiervoor aan. Het was een poging om kinderen op vroege leeftijd voor de vereniging te winnen. Het aantal orkestleden bedroeg in 1969 nog 38, de drumband telde 18 leden. Er waren dat jaar zestien medewerkingen, waaronder één tewaterlating bij de NDSM.

In 1970 leverde deelname aan een concours in het Concertgebouw in Amsterdam weer een tweede prijs. Het gevolg hiervan was dat HCT naar een lagere afdeling degradeerde, de Ere-afdeling. Tekenend voor de situatie van dat moment was dat HCT ten gevolge van onderbezetting verstek moest laten gaan bij de tewaterlating van de Shell-tanker ‘Marticia’ bij de NDSM.

Om toch de nodige medewerkingen te kunnen verlenen en zodoende geld in het laatje te brengen van de vereniging, werd in 1970 de boerenkapel opgericht, die bij carnaval en andere feesten de jaren daarna behoorlijk succesvol was.De drumband kreeg in 1970 ook een slag te verwerken; de hoornblazersectie, die in 1969 nog uit zeven man bestond, verdween geheel van het toneel. De drumband bestond nog slechts uit negen tamboers en een aantal leerlingen.

De jaren voorafgaand aan het jubileum werd een aantal shows met bekende Nederlanders gegeven voor telkens een uitverkocht Zonnehuis. In 1970 was er in april een show met André van Duyn, Ria Valk en Frans van Dusschoten en in augustus trok de Joop Doderer-show de mensen massaal naar het Zonneplein. In 1971 was er de Rita Corita-show in augustus en werden er in samenwerking met het theaterbureau van de uit Tuindorp afkomstige Joop van den Ende twee try-outs van shows georganiseerd: in februari de show ‘Met een lach in de ruimte’ en in september de Ted de Braak-show.

1972: 50-jarig jubileum

Op 28 mei wordt door HCT een Bondsmarsconcours georganiseerd op het Zonneplein met deelname van vijftien korpsen. De organisatie verloopt prima en HCT behaalt zelf een eerste prijs en krijgt daarmee in de afdeling harmonie de wisselprijs voor een jaar in het bezit.

Op 9 december is de viering van het 50-jarig jubileum. Drumband en orkest van HCT geven een mooie show in het Zonnehuis, terwijl de avond wordt volgemaakt door een groot aantal artiesten: Tony Eyk, Eddy Christiani, het Loland Trio, Saskia en Serge, Frans Vrolijk en Ria Valk.

Het kan vriezen, het kan dooien

Inmiddels was de in 1969 gestarte blokfluitklas een groot succes. Sommige blokfluiters hadden al een instrument gekozen en waren leerling van HCT geworden. Om de doorstroming van blokfluiters en leerlingen te bevorderen werd in 1972 zelfs een jeugdorkest opgericht. Hoe onzeker het werken met jeugd echter is, lieten de jaren daarna zien. In 1976 bestond er in het geheel geen blokfluitklas meer en een jaar later werd ook het jeugdorkest weer opgeheven wegens een tekort aan levensvatbaarheid.

Eenzelfde jojo-beweging was te zien bij de 4 mei-herdenkingen, waaraan HCT altijd zijn medewerking had verleend. Maatschappelijke ontwikkelingen knaagden ook aan deze traditie. In 1971 werd er voor het eerst geen stille tocht door Tuindorp meer gehouden voorafgaand aan het spelen bij het monument. In 1972 en 1973 werd er van HCT totaal geen muzikale medewerking meer gevraagd. In 1975 en 1976 werd er alleen bij het monument gespeeld en vanaf 1977 was er op 4 mei weer een stille tocht en werd er gespeeld bij het monument, een traditie die tot op heden voortduurt.
In marswedstrijden bleef HCT ook in deze periode zeer sterk. Van 1971 tot en met 1975 wordt bij Bondsmarsconcoursen telkens een eerste prijs behaald; in 1975 wordt ‘zelfs de grote Tram-harmonie’ teruggewezen naar de tweede plaats bij een wedstrijd in de Spaarndammerbuurt. Opvallende gebeurtenissen in 1975 zijn daarnaast de deelname aan de slotavond van de manifestatie ‘Mokum 700’ in de RAI en het opluisteren van het kampioenschap van Rood Wit A, dat na weken van uitstel doorgang vindt wanneer de voetbalclub eindelijk een beslissende wedstrijd wint en kampioen van de hoofdklasse wordt.

De boerenkapel onder leiding van Henk Wooldrik had het intussen druk met optredens tijdens carnavalstijd. Soms waren er drie optredens op een avond; een vast rondje werd gemaakt van De Bult naar café Het Sluisje en vervolgens naar de Volewijckers. Toch maakte ook de boerenkapel naam en hebben zelfs bij het afscheid van voetballer Sjaak Swart in het Hilton-hotel gespeeld met onder andere Willy Alberti en Mini en Maxi.

In 1979 geeft de NDSM voor de laatste keer steun aan HCT. In datzelfde jaar vindt HCT de andere scheepsbouwer in Amsterdam-Noord, de ADM, bereid om de nieuwe beschermheer te worden en om het uniformenfonds te ondersteunen. Deze steun zou echter van zeer korte duur zijn; ook de ADM zou spoedig failliet gaan.

Einde van de drumband

Bij de oprichting in 1948 werd de drumband ‘het visitekaartje van HCT’ genoemd. Deze functie heeft de drumband zeker waargemaakt in de loop der jaren. Bij alle successen van HCT was een voorname rol weggelegd voor de drumband. In 1979 werd de drumband officieel opgeheven.

Het orkest telde eind jaren zeventig en begin jaren tachtig nog ongeveer 40 spelende leden. Bij concoursen werd steeds een tweede plaats gehaald, wat tot gevolg had dat men na het concours in Ede in 1982 degradeerde naar wat toen nog de Eerste afdeling heette, maar later de afdeling Uitmuntendheid werd genoemd.

Een memorabel optreden is er op 5 mei 1980 op de Westermarkt, waar HCT medewerking verleent aan het binnenhalen van de Canadese bevrijders.

1982: 60-jarig jubileum

In 1982 werd het 60-jarig bestaan gevierd. Een rommelmarkt bracht het nodige geld in het laatje; met name de heer en mevrouw Ruiter, die jaren lang ook het verzamelen van oud papier voor hun rekening namen, spanden zich hiervoor in. Tijdens het jubileumconcert op 27 november werden de nieuwe uniformen in gebruik genomen: het blauwe uniform stammend uit 1952 was ingeruild voor een sobere bruine out-fit. De uit Tuindorp stammende cabaretier Peter Faber gaf een one-manshow en de avond werd afgesloten met een gezellig bal. De drukbezochte receptie veertien dagen later toonde aan dat HCT nog volop in de belangstelling stond.

Begin jaren tachtig was er weer een behoorlijke toestroom van leerlingen te noteren, zodat in 1984 opnieuw een leerlingenorkest geformeerd kon worden onder leiding van Nelis Smit. De wekelijkse repetitieavond verschoof van de vrijdag naar de dinsdag.

Afscheid van Brouwer

In 1985 kwam er een einde aan een tijdperk bij HCT. Dirigent Brouwer nam op 1 juni volgens eigen wens geruisloos afscheid. Hij was 33 jaar dirigent van HCT geweest.Brouwer werd opgevolgd door Peter Tol.In 1990 werd Peter Tol opgevolgd door Ruud Pletting.

Lees verder over de jaren 1990 – 2000

nl_NL