Bestuur en Commissies

Muziekvereniging Harmoniecorps Tuindorp

Harmoniecorps Tuindorp is een muziekvereniging met alle bijbehorende verenigingskenmerken. Zo zijn er statuten, een huishoudelijk reglement, een bestuur, diverse commissies en worden alle leden betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Een belangrijk instituut hiervoor is de ledenjaarvergadering.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Repertoirecommissie

De repertoirecommissie bepaalt voor ieder optreden en ieder concert het programma. Gezamenlijk proberen zij een uitdagend, maar speelbaar programma samen te stellen, dat past bij de gelegenheid. Voor grote concerten, zoals voorjaarsconcert en kerstconcert ligt er vaak een verbindend thema aan ten grondslag.

De commissie bestaat uit:

Opleiding en opstaporkest

Coördinator opleidingen en opstaporkest: Ingrid Mandjes

nl_NL