Vereniging

HCT is een muziekvereniging met alle verenigingskenmerken vandien. Zo zijn er statuten, een huishoudelijk reglement, een bestuur, diverse commissies en worden alle leden betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Een belangrijk instituut hiervoor is de ledenjaarvergadering.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Repertoire commissie

De repertoire commissie bepaalt voor ieder optreden en ieder concert het programma. Gezamenlijk proberen zij een uitdagend, maar speelbaar programma samen te stellen, dat past bij de gelegenheid. Voor grote concerten, zoals voorjaarsconcert en kerstconcert ligt er vaak een verbindend thema aan ten grondslag.

De commissie bestaat uit:

  • Bert Willemsen (dirigent)
  • Hans de Bruyne (klarinet)
  • Danny Koppenol (trompet)
  • Jesse de Bruyne (alt sax)
  • Sanne Cousijn (tenor sax)
  • Renno Brasser (bariton)

Opleiding

Coördinator opleidingen: Ingrid Mandjes (opleiding@harmoniecorps.nl)