1990 – 2000

Onder leiding van Ruud Pletting behaalde HCT in 1989 voor het eerst sinds 22 jaar weer een eerste prijs op een concours; dit gebeurde in de afdeling Uitmuntendheid, twee afdelingen lager dan de laatste eerste prijs die nog in de Vaandelafdeling werd behaald.

In 1990 werd op initiatief van Petra Wals weer begonnen met een blokfluitklas, waarin 19 kinderen zaten. De jaren daarna zijn verschillende van hen lid van de vereniging geworden.

Andere repetitieruimte Wegens opeenvolgende huurverhogingen besloot het bestuur uit te kijken naar een andere repetitieruimte dan het Zonnehuis. Het ‘tehuis’ De Werf aan de Klinkerweg had een restaurant, waar de harmonie kon repeteren en tevens de instrumenten opslaan. In 1992 werd dit de vaste repetitieruimte van HCT.

Inmiddels was in december 1991 Marcel Visser de nieuwe dirigent van HCT geworden. In februari 1993 werd hij opgevolgd door Theo Jansen.

In 1992 ging het 70-jarig bestaan in betrekkelijke stilte voorbij; besloten werd de krachten te sparen voor de viering van het 75-jarig bestaan. Wel werd er dat jaar een jubileumconcert gegeven en was er in het najaar een gezellig dagje uit naar Antwerpen, waar een concert werd gegeven in de plaatselijke dierentuin.

Opleidingsorkest Het aantal jonge leden nam weer toe dankzij de blokfluitklas en begin 1992 kon HCT opnieuw een opleidingsorkest formeren. Ron Overeem nam de eerste tijd de leiding hiervan op zich, later opgevolgd door Joke Hagedoorn.Muzikaal gezien verbeterde het orkest zich, zodat bij concoursen in 1993 en 1994 een eerste prijs werd behaald. Het resultaat hiervan was dat HCT in 1994 weer promoveerde naar de Ere-afdeling.

Dogtroep In 1995 viel HCT de eer te beurt uitgenodigd te worden door de vermaarde theatergroep Dogtroep om medewerking te verlenen aan een theaterspektakel in poptempel Paradiso in Amsterdam. Op drie opeenvolgende avonden waanden de leden van HCT zich even echte artiesten. Voor een enthousiast publiek werd muziek van Dogtroep door een aantal verschillende ensembles ten gehore gebracht. Apotheose van de avond was de uitvoering van een stuk door alle aanwezige muziekgroepen.

Een ander hoogtepunt in 1995 was het bevrijdingsconcert dat HCT op 5 mei gaf naar aanleiding van vijftig jaar bevrijding. Het concert vond plaats in de Bethelkerk en het meegezongen Wilhelmus, de liederen van Vera Lynn en ‘Land of hope and glory’ bezorgden menigeen kippevel.

1997: 75 jarig jubileum Het jaarprogramma kent nu zijn vaste terugkerende concerten en medewerkingen: een voorjaarsconcert en een kerstconcert (soms afgewisseld met een nieuwjaarsconcert), de Abco-concerten (abonnementsconcerten), medewerking aan de hardloopwedstrijd Dam tot Dam-loop en de avondvierdaagse in Amsterdam-Noord. Eens per jaar wordt ook de voorjaarsmarkt bij De Werf met muziek opgeluisterd. Daarnaast bestaat nog steeds de verplichting drie subsidieconcerten per jaar te geven, die de laatste jaren ook verplicht in Amsterdam-Noord moeten plaatsvinden. Op 4 mei wordt medewerking verleend aan de oecumenische herdenkingsdienst, de stille tocht en de herdenking bij het monument. Het opleidingsorkest ten slotte doet de laatste jaren elk jaar mee aan het festival voor leerlingenorkesten in Heiloo en opent steevast de eigen voorjaars- en kerstconcerten. Het 75­jarig jubileum is uitgebreid gevierd. Hoogtepunt was de reünie en de fototentoonstelling in het Zonnehuis. In 1998 behaald HCT onder leiding van Theo Jansen een tweede plaats op het BAAM­festival en een tweede plaats op het concours in de Ere­afdeling, waar we vier jaar geleden naar toe gepromoveerd waren. Verplichte werk was Three Czech Dances en het keuzewerk Fifth suite for band.

nl_NL