Leon Vliex

Interview Leon Vliex

Village in the city: muziekstuk over 100 jaar HCT en Tuindorp

Bij het 100-jarig bestaan van Harmoniecorps Tuindorp heeft de vereniging geïnvesteerd in een compositieopdracht, die heeft geresulteerd in het muziekstuk Village in the city (Dorp in de stad). Het stuk is gecomponeerd door Leon Vliex, die we bereid vonden tot een interview over zijn compositie. Village in the city is een stuk van ruim tien minuten, dat bestaat uit de delen ‘Scheepswerf NDSM’, ‘Watersnoodramp van 1960’ en ‘Multiculturele samenleving’, thema’s die zijn aangedragen door de commissie van de vereniging die de totstandkoming van de compositieopdracht heeft begeleid.

Hoe is je werkwijze voor het componeren toen Harmoniecorps Tuindorp je had benaderd voor een compositieopdracht?

Eerst probeer ik de gekregen informatie in een vorm te gieten: welke informatie komt waar en hoe wordt die weergegeven? Ik had al snel een idee voor een grootse opening en daar was de scheepswerf NDSM heel geschikt voor. Ook ben ik op zoek gegaan naar beeldmateriaal van de watersnoodramp in 1960 en vond afbeeldingen van huizen die onder water staan. Die gaven zo’n verstilde en melancholische sfeer, die ik daarna heb geprobeerd in noten vast te leggen. De multiculturele samenleving paste voor mij goed aan het einde, omdat daar veel diversiteit in zit, ook wat muziek betreft. Ik heb gezocht naar kenmerken van typisch Arabische en Antilliaanse muziek om deze in de compositie te verwerken. Als de vorm bepaald is, maak ik per onderdeel losse muzikale schetsen waarmee ik aan de slag ga. Die muzikale schetsen verwerk ik in een score. Uiteindelijk worden de schetsen en ideeën groter en begint er een muzikale lijn te ontstaan. Dan wordt alles met elkaar verbonden en is het zaak om alles af te ronden, bij te schaven, te corrigeren en aan te passen waar nodig totdat het klaar is. En zelfs dan zitten er nog kleine foutjes in de muziek (klokkenspel verkeerde toonhoogte, triller vergeten in fluit et cetera). Ik ben altijd blij als ik hulp krijg bij het verzinnen van een titel, dat vind ik namelijk nog lastiger dan het hele werk componeren!

Werk je vanuit een strikte opdracht of wil je ‘vrij’ zijn bij het componeren?

Bij opdrachten werk ik bijna altijd met informatie vanuit de opdrachtgever. Ik hoef niet vrij te zijn om te componeren, ik heb inmiddels meer dan twintig jaar ervaring met componeren in opdracht. Dat is tot nu toe gelukkig altijd goed gekomen. En als het niet goed is, kan er altijd iets worden aangepast.

Hoe zet je bepaalde thema’s, zoals de watersnood van 1960, om in muziek?
De melancholische sfeer van het beeld zet ik om in een melodie die een melancholische sfeer heeft. De akkoorden daaronder zijn heel belangrijk om die sfeer te treffen. Daarnaast heb ik de verstilling geprobeerd vast te leggen in een zachte solo voor twee klarinetten.

Ben je tevreden over het eindresultaat?

Zelf ben ik heel tevreden over het eindresultaat en ik hoop dat de muzikanten dat ook zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het live zal klinken, ik heb het helaas nog niet kunnen horen. En een computer is toch altijd anders dan live!

nl_NL